ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบเกียรติบัตร โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
วันที่ 2 กันยายน 2563 นายปัญญา นิใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบเกียรติบัตร โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
ลิงค์ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/AnubanST
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,10:18   อ่าน 37 ครั้ง