ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2. การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม
4. การส่งเสริมแนวทางการป้องกันความรุนแรงจากการBully

ลิงค์ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.908742946288131
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,21:11   อ่าน 28 ครั้ง