ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหนูน้อยนักอนุรักษ์ 2562 โครงการห้องเรียนสีเขียวประถมศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยส่งนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักอนุรักษ์ 2562 โครงการห้องเรียนสีเขียวประถมศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,10:21   อ่าน 192 ครั้ง