ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
หมู่ที่ 9   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5561-2864 เบอร์โทรสาร 0-5561-6050
Email : anubanst@abst.ac.th
Facebook : www.facebook.com/AnubanST


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

รหัส Smis 8 หลัก :   64010021

รหัส Obec 6 หลัก :  620005

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  อนุบาลสุโขทัย

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANSUKHOTHAI

ที่อยู่ :  หมู่ที่   9   บ้านปากแคว

ตำบล : ปากแคว

อำเภอ : เมืองสุโขทัย

จังหวัด : สุโขทัย

รหัสไปรษณีย์ : 64000

โทรศัพท์ : 055 - 612864

โทรสาร : 055616050

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20 ต.ค. 2498

อีเมล์ : anubansukhothai58@gmail.com

เว็บไซต์  : www.anubansukhothai.ac.th/

เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :ลุ่มน้ำยม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปากแคว

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :    5 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ  :    2 กม.