ทำเนียบคนเก่ง
แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จากการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  วิชา ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 59 ครั้ง