ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินเตรียมการในระหว่างปิดภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
....แจ้งปฏิทินเตรียมการในระหว่างปิดภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย....
    => วันที่ 22 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. ประชุมเตรียมการอบรม SBL กับคณะทีมงานจากโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ
                                เวลา 13.00 น. ประชุมงานวิชาการวางแผนการขยายผลต่อ
    => วันที่ 23 ต.ค.64 เวลา 08.00 น. วางพวงมาลา ศาลากลางจังหวัด(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
                                เวลา 10.30 น. ติดตามการจัดงานประเมิน รองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน
    => วันที่ 25 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. ประชุมการใช้โปรแกรมการวัดและประเมินผล+อบรม SBL (ฝ่ายบริหารงานวิชาการ)
    => วันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. ประชุมผู้ประกอบการทั้งหมด
    => วันที่ 27 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. ร่วมให้กำลังใจประเมินรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน
    => วันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 
                                เวลา 13.00 น. ประชุมผู้ประกอบการรถตู้ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
    => วันที่ 31 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (ฝ่ายบริหารงานบุคคล)

โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 98 ครั้ง