ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 70) 10 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 55) 08 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 83) 02 พ.ค. 66
(ฉบับแก้ไข)ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 126) 28 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดกรอง กรณีรับเพิ่มเติม (รับนักเรียนตามนโยบายปีการศึกษา ๒๕๖๖) (อ่าน 180) 10 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดกรอง กรณีรับเพิ่มเติม (รับนักเรียนตามนโยบายปีการศึกษา ๒๕๖๖) (อ่าน 162) 04 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับย้ายนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (อ่าน 356) 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง การจัดชั้นเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 417) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรองเพื่อจัดห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 282) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้ารับการคัดกรองเพื่อจัดห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 220) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล1(3ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา2566 (อ่าน 324) 19 ก.พ. 66
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนอนุบาล2 (4ขวบ)ห้องเรียนปกติแบบเข้มและห้องเรียนปกติ (อ่าน 251) 19 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย การรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 230) 17 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ(ชั้นอนุบาล2และ ป.1) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 300) 15 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ(ชั้นอนุบาล2และ ป.1) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 309) 10 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 (อ่าน 333) 06 ก.พ. 66
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 156) 01 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เข้าร่วมการสอบหนูน้อยยอดปัญญา ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 266) 20 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 584) 17 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพชรอินทนิล) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 315) 04 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(S.M., EP) 2566 2B-UD (อ่าน 279) 04 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 248) 25 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 241) 24 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่าย โครงการ 2B-UD ครั้งที่ 10 (อ่าน 261) 23 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 240) 22 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 234) 18 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขายอาหารและพนักงานขายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 249) 07 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขายอาหารและพนักงานขายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 217) 06 พ.ย. 65
ขอเชิญรับชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 231) 02 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขายอาหารและพนักงานขายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 219) 01 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 258) 28 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 235) 22 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 234) 17 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 312) 07 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขายเครื่องดื่มร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 286) 07 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขายเครื่องดื่มร้านค้าสวัสดิการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (อ่าน 306) 05 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (อ่าน 297) 05 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 304) 29 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขายเครื่องดื่มร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 302) 29 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเวลา 1 วัน (อ่าน 340) 20 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 330) 07 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 291) 04 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 315) 28 มิ.ย. 65
รับเกียรติบัตรโครงการเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 301) 26 มิ.ย. 65
พิธีบำเพ็ญกุศลศพ ร.ต.ไพโรจน์ ผดุงทรัพย์ (อ่าน 320) 23 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ปี 65 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 - 26 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 299) 21 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 353) 14 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผูู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา รายละเอียดดังแนบ (อ่าน 307) 14 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (อ่าน 296) 10 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 291) 10 มิ.ย. 65