ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 28) 01 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เข้าร่วมการสอบหนูน้อยยอดปัญญา ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 52) 20 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 278) 17 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพชรอินทนิล) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 159) 04 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(S.M., EP) 2566 2B-UD (อ่าน 130) 04 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 129) 25 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 123) 24 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่าย โครงการ 2B-UD ครั้งที่ 10 (อ่าน 141) 23 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 126) 22 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 122) 18 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขายอาหารและพนักงานขายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 137) 07 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขายอาหารและพนักงานขายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 118) 06 พ.ย. 65
ขอเชิญรับชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 130) 02 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขายอาหารและพนักงานขายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 118) 01 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 121) 28 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 137) 22 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 132) 17 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 207) 07 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขายเครื่องดื่มร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 179) 07 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขายเครื่องดื่มร้านค้าสวัสดิการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (อ่าน 193) 05 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (อ่าน 187) 05 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 201) 29 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขายเครื่องดื่มร้านค้าสวัสดิการ (อ่าน 195) 29 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเวลา 1 วัน (อ่าน 242) 20 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 232) 07 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 195) 04 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 211) 28 มิ.ย. 65
รับเกียรติบัตรโครงการเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 207) 26 มิ.ย. 65
พิธีบำเพ็ญกุศลศพ ร.ต.ไพโรจน์ ผดุงทรัพย์ (อ่าน 211) 23 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ปี 65 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 - 26 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 199) 21 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 247) 14 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผูู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา รายละเอียดดังแนบ (อ่าน 207) 14 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (อ่าน 201) 10 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 191) 10 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 196) 07 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 188) 07 มิ.ย. 65
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบรางวัลแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงวรันธร หาญกำธร นักเรยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 (อ่าน 182) 30 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยขอแสดงความยินดีและยกย่องนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 37 กีฬาคาราเต้โด้ (อ่าน 180) 27 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (อ่าน 182) 27 พ.ค. 65
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสายโกศล เพื่อเตรียมความพร้อม (อ่าน 232) 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ให้มาปฏิบัติหน้าที่และจัดทำสัญญาจ้างดังเอกสารที่แนบ (อ่าน 221) 11 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผูู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ (อ่าน 224) 10 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 222) 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง กรณีรับเพิ่มเติม (รับนักเรียนตามนโยบายปีการศึกษา ๒๕๖๕) ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก กรณีรับย้าย กรณีย้ายหลักสูตร และย้ายสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (อ่าน 279) 06 พ.ค. 65
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 224) 06 พ.ค. 65
ประกาศวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดในรูปแบบ On-Site ปกติเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (อ่าน 220) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 225) 04 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผูู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 224) 04 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดกรอง กรณีรับเพิ่มเติม (รับนักเรียนตามนโยบายปีการศึกษา 2565) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กรณีรับย้าย กรณีย้ายหลักสูตร และย้ายสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปี (อ่าน 258) 03 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 219) 03 พ.ค. 65