ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 (อ่าน 457) 08 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 (อ่าน 127) 03 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (อ่าน 165) 23 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (อ่าน 175) 23 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มเติม เรื่อง แก้ไขเก็บเงินบำรุงการศึกษา หลักสูตรEBE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 44) 22 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจ่าย 25-26 ธ.ค.2564 (อ่าน 144) 17 ธ.ค. 64
การจ่ายเงินอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 58) 07 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 90) 03 ธ.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 24 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 78) 24 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 79) 15 พ.ย. 64
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 83) 09 พ.ย. 64
เรื่อง การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 102) 06 พ.ย. 64
กำหนดการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (อ่าน 134) 30 ต.ค. 64
ปฏิทินเตรียมการในระหว่างปิดภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (อ่าน 143) 22 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่องการจ่ายเงินอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 114) 01 ต.ค. 64
::--ประกาศจากทางโรงเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564--:: (อ่าน 113) 10 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (อ่าน 111) 04 ก.ย. 64
การเรียนแบบออนไลน์ต่อถึง 10 กันยายน 2564 (อ่าน 77) 31 ส.ค. 64
ประกาศ รร.เรื่องการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ (อ่าน 105) 14 ส.ค. 64
กำหนดการเรียนออนไลน์อยู่บ้านต่อจนถึง 30สิงหาคม (อ่าน 68) 14 ส.ค. 64
เลื่อนการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 68) 05 ส.ค. 64
แจ้งเรียนออนไลน์ต่อ19-30ก.ค.2564 (อ่าน 77) 19 ก.ค. 64
แจ้งเรียนออนไลน์ต่อ 12-16 ก.ค.2564 (อ่าน 89) 08 ก.ค. 64
เรียนOn line On hand ต่อในสัปดาห์วันที่ 5 ก.ค.64-9 ก.ค.64 (อ่าน 117) 01 ก.ค. 64
แจ้งช่องทางการติดตามวิดิโอการเรียนการสอนของครูสายชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (อ่าน 141) 29 มิ.ย. 64
แจ้งเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 95) 28 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้แปลภาษาล่าม (Interpreter) (อ่าน 97) 28 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เป็นผู้แปลภาษา-ล่าม (Interpreter) (อ่าน 81) 25 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 117) 20 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เป็นผู้แปลภาษา - ล่าม (Interperter) จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 121) 18 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 110) 18 มิ.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 112) 10 มิ.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่แปลภาษา-ล่าม (Interpreter) จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 117) 10 มิ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และปฏิทินการเรียน Onsit (อ่าน 119) 10 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับแบบเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน รับนมกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 153) 04 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกข้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ (อ่าน 132) 04 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 +พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา 26 พ.ค.64 (อ่าน 237) 25 พ.ค. 64
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียน กรณีย้ายสถานศึกษา และย้ายหลักสูตร ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 176) 25 พ.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 274) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ เพื่อสอบคัดกรองกรณีย้ายสถานศึกษาและย้ายหลักสูตร(สอบคัดกรอง 23 พ.ค.64) (อ่าน 242) 21 พ.ค. 64