รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ยุรนันท์ สุทธิชาติ (หนุ่ม)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
อีเมล์ : nomiju@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ต.ค. 2564,11:23 น.   หมายเลขไอพี : 49.231.255.162


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล